top of page
Coforma_2022_A032829_001094_v1_sRGB LQ.jpg

Projektutveckling

Vi tar ett helhetsansvar

På CoForma tar vi ett helhetsansvar för projektutveckling, från det inledande markförvärvet och tillståndsprocessen till den färdiga byggnaden. Vår unika styrka ligger i att vi kombinerar projektutveckling och entreprenadverksamhet under samma tak. Detta integrerade tillvägagångssätt ger oss en betydande fördel, vilket möjliggör en effektiv och sammanhängande process från planering till genomförande.

Vårt hjärta ligger i att utveckla fastigheter. Allt från bostäder, kontorslokaler och logistikfastigheter, skolor och hela stadsdelar. Från idé till färdigt projekt. För människor att leva, bo och utvecklas i.

Samverkan och samarbete

Vi har lång erfarenhet inom samarbetsprojekt, eller joint venture, inom organisationen och driver gärna den typen av projekt.

Greencarrier som partner

Med en stabil och långsiktig delägare i bakgrunden säkerställer vi vårt engagemang över tid. En trygghet för både anställda och kunder. 

Från bostad till ny stadsdel

Komplicerade projekt kräver ofta mycket. Vi har erfarenhet och kompetensen till att utveckla både bostäder, samhällsfastigheter och kommersiellafastigheter 

Coforma_Amanda_Nov 2023__A036473_23-11-22_v1_sRGB LQ.jpg

Entreprenad och projektutveckling under samma tak

Genom att ha all kompetens inom koncernen kan vi säkerställa att varje projekt utvecklas med högsta effektivitet och kvalitet. Denna synergi mellan projektutveckling och entreprenad skapar en win-win-situation som gynnar alla inblandade parter, från planeringsstadiet till den färdiga byggnaden.

Vi utvecklar tomter och fastigheter med förädlingspotential

Våra utvecklingsprojekt drivs antingen av egna idéer baserade på intressanta tomter eller befintliga fastigheter med förädlingspotential, eller genom uppdrag från företag som söker nya, skräddarsydda lokaler för sin verksamhet. Vi är ständigt på jakt efter tomt- och fastighetsmark i attraktiva lägen, och välkomnar samarbeten med markägare som har potential för flerbostadshus, samhällsfastigheter eller kommersiellt byggande.

Äger du en fastighet?

Om du äger en tomt eller en byggnad som kan utvecklas och passar för projekt som flerbostadshus, offentliga byggnader eller kommersiella fastigheter, vill vi gärna höra från dig.

Jonas Håkansson

VD CoForma PD AB

jonas.hakansson@coforma.se 

Coforma_Porträtt__A033661_001926_v2_sRGB LQ.jpg

Andreas Widegren
Partner CoForma

andreas.widegren@coforma.se 

bottom of page