top of page
Header__0012_Coforma_2022_A032175_000440_v1_sRGB-LQ.jpg

Om oss

Tillsammans formar vi samhället

CoForma är ett entreprenadsbolag som sätter fokus på att forma relationer och värden som ska hålla över tid. Vi vill att de som nu växer upp med stolthet kan se tillbaka på ett samhälle byggt med engagemang och glädje. Med öppenhet och samarbete över gränser vill vi ta del och forma det samhället.

 

Vårt arbetssätt och tankesätt börjar med tre beståndsdelar: kunden, medarbetaren och samarbetspartnern. När vi kan få alla tre delar att samverka kan vi få en högre kvalitet och välfungerande projekt. Vilket i slutändan gynnar slutanvändaren och bidrar till en hälsosam samhällsutveckling. 

Filosofi

Coforma_Amanda_Nov 2023__A036423_23-11-22_v1_sRGB LQ.jpg

I mötet med dig

En stor del av vårt fokus ligger på att bygga engagemang genom hela kedjan. Alla som arbetar inom våra projekt ska känna glädje, driv och ansvar för arbetet. Vi tror på samarbete och långsiktiga relationer. Och de startar i mötet mellan människor i en öppen och hälsosam miljö. 

Värderingar

Våra värderingar speglar hur vi vill att samhället vi verkar och bor i ska se ut men även hur vi vill att våra projekt, medarbetare och partners ska upplevas. I slutändan handlar det om hur vi agerar som individer.

GLÄDJE

Att skapa något nytt borde alltid vara roligt och som en inkluderande partner skapar vi förutsättningar för en roligare kundresa. Glädje är därför ett starkt ledord som vi vill att alla våra medarbetare ska känna för våra projekt och kunder. När vi har roligt kan vi tillsammans göra arbetet ännu bättre.

ENGAGEMANG

Vi drivs av vår vilja att göra det bästa för varje kund, projekt och partner. Genom att arbeta med inkludering tidigt i projekten skapar vi ett engagemang genom hela kedjan vilket bidrar till bättre kvalitet och kundnöjdhet. 

SAMARBETE

När man arbetar med olika människor är det viktigt att kunna samarbeta och vara lösningsorienterad. Vi lägger fokus på samarbetet mellan kund, medarbetare och våra samarbetspartners, vilket vi tror kommer leda till långsiktiga relationer med våra kunder.

ÖPPENHET

Vår kultur grundar sig i att alla får tycka, tänka och ifrågasätta.  Vi utmanar gamla tankesätt och öppnar upp för nya, modernare sätt att arbeta. Genom att skapa en transparens mellan alla parter kan vi förstå varandras perspektiv och utgångslägen. 

Bakom CoForma

Hållbarhet

Vi har vissa centrala frågor som vi tror är avgörande för att vi ska uppnå våra mål. Som växande rörelse fördelar vi vår tid och vårt engagemang så att vi kan ta oss an alla våra hjärtefrågor.

  • En hållbar värdekedja genom att arbeta med transparens och öppenhet tillsammans med leverantörer och partners som fokuserar på hållbarhet
     

  • Vi följer de branschstandarder och mål som finns för att verka för ett hållbarare samhälle som vi kan lämna till de som kommer efter oss
     

  • Vi säkerställer att arbetsvillkor och avtal är korrekta
     

  • Våra medarbetare har ett hälsosamt och säkert arbetsklimat där vi är ett team som tar hand om varandra

Globala mål CoForma.png
Coforma_2022_A031978_000243_v1_sRGB LQ.jpg
Coforma_2022_A032911_001176_v1_sRGB LQ.jpg
JOBBA MED OSS

Ett öppet arbetsklimat

CoForma är ett företag som drivs av ett högt engagemang och intresse för våra kunder och vår omvärld. Med en grund i ett öppet arbetsklimat där alla har lika värde och lika stor betydelse kan vi nå vår fulla potential som individer och som företag. Med CoForma kan du växa inom din roll och skaffa dig nya erfarenheter. Vi har högt i tak och lyssnar på dig. Tillsammans hjälps alla åt att skapa glädje genom att hjälpa varandra prestera bättre och få snabbare resultat.

Våra policys

För oss är det viktigt med transparens och öppenhet. Det ligger i våra värderingar. Därför samlar vi alla våra policys här så att alla som vill läsa har möjlighet till det. 

bottom of page