top of page
Header__0013_Coforma_2022_A032052_000317_v1_sRGB-LQ.jpg

Vårt erbjudande

CoForma projekterar och bygger tillsammans med dig

CoForma ska vara en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt inom byggbranschen. CoFormas erbjudande ska vara heltäckande och vår målsättning är att arbeta med totalentreprenader såväl som utförandeentreprenader. Vi ska bedriva byggprojekt inom offentlig- och privat sektor. Vårt huvudfokus kommer vara bostadsprojekt, samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter.

Partnering och samverkan

Vi vill samarbeta och samverka i alla våra projekt. Men vissa projekt som är komplexa, har särskilda krav, utmaningar och kräver extra kommunikation blir bättre när vi i ett tidigt skede samlar all kompetens för bästa möjliga resultat. Vi på CoForma värdesätter denna samverkansform och har gedigen erfarenhet av partnering- och samverkansprojekt.

Coforma_2022_A032438_000703_v1_sRGB LQ.jpg

Samarbeta för bättre slutresultat

CoFormas medarbetare har under många år tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklat och genomfört flera partnering- och samverkansprojekt. Vår styrka inom partnering är att vi har arbetat i olika typer av partnering och samverkansprojekt men framför allt komplexa projekt där samverkansformen partnering bidragit till att projektet fått ett bättre slutresultat gällande kvalitet, tid och ekonomi. Hör gärna av dig om du har funderingar över hur vår partneringsprocess ser ut så berättar vi mer för dig.

SAMARBETA MED OSS

Tillsammans för nöjdare kunder

CoForma är ett företag som drivs av ett högt engagemang och intresse för våra kunder och vår omvärld. Med en grund i ett öppet arbetsklimat där alla har lika värde och lika stor betydelse kan vi nå vår fulla potential som individer och som företag. Här hittar du en samarbetspartner där ni kan växa och utvecklas med oss. Tillsammans tillför vi värde i våra projekt när vi kan prestera bättre, få ut en högre kvalitet och därigenom nöjdare slutkunder.

bottom of page