top of page

SOIC-huset

PROJEKTBESKRIVNING

Svenska Ostindiska Companiet, SOIC AB, som nu åter igen drar igång sin verksamhet, satsar på att bygga nytt huvudkontor. Det nya kontoret planeras ligga på södra älvstranden som är i linje med statsutvecklingen i Göteborg där man vill länka samman staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan. Husets namn kommer att bli SOIC-huset. Verksamheten omfattar idag också tre dotterbolag, SOIC Ship Management som ansvarar för skeppet Götheborg, SOIC Trading & Logistics AB som fokuserar på handel och finansbolaget SOIC Asset Management AB.


”Med detta läge knyter vi an till stadens historia där sjöfarten och handeln var tongivande. Svenska Ostindiska Companiet spelade en helt avgörande roll för stadens utveckling under 1700-talet”, säger Stefan Björk, ordförande och ägare av SOIC AB. ”Vår avsikt är att fortsätta utveckla SOIC som ett handelsbolag med fokus på den spännande och växande asiatiska marknaden och därmed också fortsätta att stärka Göteborg som affärscentrum.”


”Vår avsikt är också”, fortsätter han, ”att i denna nya byggnad ta vara på och visa SOIC:s historia med bland annat det material som idag finns samlat kring skeppet Götheborg. Ett spännande turistmål.”


I det nya huset skall också den göteborgsbaserade internationella logistik-koncernen Greencarrier ha sitt nya huvudkontor. Även detta bolag ägs av Stefan Björk.


SOIC-huset, som skall uppföras i tidsenlig klassisk still, behöver inte vara exklusivt för SOIC och Greencarrier , utan kan mycket väl inrymma andra hyresgäster som behöver kontor eller lokaler för försäljning, restauranger mm. Det viktiga är dock namnet, SOIC-huset, den historiska bilden och kopplingen till stadens historia.

Kontaktperson

Andreas Widegren

070-415 24 91

Mina förväntningar

Vi känner en stolthet att få upprätta ett nytt kontor för ett bolag med så stark koppling till staden Göteborg och ägare av skeppet Götheborg som verkligen marknadsför staden och Sverige världen över.

elvir-k-Xtyh5b5GGX4-unsplash.jpg

Kortfakta

Kommande

Typ av projekt

Kontor

Projektstorlek

Kund

SOIC AB

Projektstart

2025

Färdigställande

2027

Verksamhetsgren

Projektutveckling

Entreprenadsform

Totalentreprenad

Stad & region

Göteborg, Region Väst

bottom of page