top of page

Nytt projekt tillsammans med SOIC AB

Huvudkontor till Svenska Ostindiska Companiet


Just nu utreder vi olika möjligheter kring Svenska Ostindiska Companiets, SOIC AB, nya huvudkontor. Det nya kontoret planeras ligga på södra älvstranden som är i linje med statsutvecklingen i Göteborg där man vill länka samman staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan. Husets namn kommer att bli SOIC-huset. Utöver kontor för SOIC AB kommer även Greencarrier AB ha sitt kontor i huset. Det kommer finnas möjlighet för andra hyresgäster att också bedriva verksamhet i byggnaden t. ex restauranger och butiker.


Andreas Widegren på CoForma säger:

”Vi känner en stolthet att få upprätta ett nytt kontor för ett bolag med så stark koppling till staden Göteborg och ägare av skeppet Ostindiefararen som verkligen marknadsför staden världen över.”
Comments


bottom of page