top of page

Rollsbo Västerhöjd

PROJEKTBESKRIVNING

Verksamhetslokaler i Kungälv

CoForma har tillsammans med Greencarrier avsikt att projektutveckla verksamhetslokaler/ industrifastighet vid Rollssbo Västerhöjd i Kungälvs kommun. Den aktuella fastigheten är på 14 150 m2.


Projektet är tänkt att utföras som en som en totalentreprenad i partnering. Tack vare att vi inom CoForma har erfarenhet av byggnation av lagerhallar och industrilokaler sedan tidigare så ser vi stor potential i att vidareutveckla detta projekt.


Rollsbo Västerhöjd består av 350 000 kvm mark. Detaljplanen för området vann laga kraft i maj 2020. Försäljning påbörjades i mitten av 2020 och allt är sålt. Byggstart av området var under 2020. Köparna får tillgång till sina tomter i december 2022.


Kontaktperson

Andreas Widegren

070-415 24 91

Mina förväntningar

Vi hoppas med detta projekt kunna bidra till en positiv utveckling av Kungälvs arbetsmarknad och få fortsatt förtroende i kommande projekt, då Kungälv är en spännande och växande region.

elvir-k-Xtyh5b5GGX4-unsplash.jpg

Kortfakta

Kommande

Typ av projekt

Industri

Projektstorlek

200 mkr

Kund

Greencarrier

Projektstart

2023

Färdigställande

2025

Verksamhetsgren

Bygg

Entreprenadsform

Totalentreprenad

Stad & region

Kungälv, Region Väst

bottom of page