top of page

Ekenäs bostäder

PROJEKTBESKRIVNING

CoForma bygger om en skola till bostadsrätter

Projektet omfattar ombyggnation av en gammal anrik skola till 10 bostadsrättslägenheter. Fastigheten består av två äldre skolbyggnader och tillhörande förrådshus som vi vill ändra till bostadsändamål. För att uppnå detta har antikvarien gett ett utlåtande om att det förutsätter ett bevarande av byggnaden och skolgården. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 r o k och 5 r o k. Här kan allt från den lilla barnfamiljen till äldre personer som vill ha mer av social gemenskap komma att bo, med möten mellan generationer.


DEN GAMLA SKOLAN

Det ska kännas att man bor i en historiskt intressant miljö. För den ändrade funktionen är anpassningar av planlösningar nödvändiga men tanken är att i så stor utsträckning som möjligt behålla befintliga fönsteröppningar och fasad.


Projektet är beläget i stadsdelen Särö som ligger i Kungsbacka. CoForma har tillsammans med arkitekten R-Studio tagit fram bygglovshandlingar som lämnades in till Kungsbacka kommun under januari 2023.


Kontaktperson

Andreas Widegren

070-415 24 91

Mina förväntningar

Detta komplexa och unika bostadsprojekt, där vi skall behålla och fånga en känsla av en skola, kommer att ha sina utmaningar som vi är redo för. Kul att kunna bidra till kommunens bostadsutveckling genom bevarande av historisk byggnad.

elvir-k-Xtyh5b5GGX4-unsplash.jpg

Kortfakta

Kommande

Typ av projekt

Bostäder

Projektstorlek

35 mkr

Kund

Greencarrier

Projektstart

2023

Färdigställande

2024

Verksamhetsgren

Bygg

Entreprenadsform

Totalentreprenad

Stad & region

Kungsbacka, Region Väst

bottom of page