top of page

Våra värderingar

CoForma är grundat ur en filosofi att arbeta över kedjor och bryta gamla tankebanor. Oavsett vem man jobbar med - om du är en kund, kollega eller partner - så ska vi se människan. Vi ska se bortom våra roller och hitta vägar där vi kan tänka kritiskt och utmana oss själva i vardagen. Tillsammans kan vi ta ansvar och göra processen bättre genom att se inte bara kunden utan även slutkunden. Har vi den förståelsen med oss på resan kan vi hitta sätt att göra resan både roligare och bättre. Därför är våra värderingar viktiga för oss, de visar hur vi ska agera. Inte bara som företag utan även som individer.


Glädje

Att skapa något nytt borde alltid vara roligt och som en inkluderande partner skapar vi förutsättningar för en roligare kundresa. Glädje är därför ett starkt ledord som vi vill att alla våra medarbetare ska känna för våra projekt och kunder. När vi har roligt kan vi tillsammans göra arbetet ännu bättre.


Samarbete

När man arbetar med olika människor är det viktigt att kunna samarbeta och vara lösningsorienterad. Vi lägger fokus på samarbetet mellan kund, medarbetare och våra samarbetspartners, vilket vi tror kommer leda till långsiktiga relationer med våra kunder.


Engagemang

Vi drivs av vår vilja att göra det bästa för varje kund, projekt och partner. Genom att arbeta med inkludering tidigt i projekten skapar vi ett engagemang genom hela kedjan vilket bidrar till bättre kvalitet och kundnöjdhet.


Öppenhet

Vår kultur grundar sig i att alla får tycka, tänka och ifrågasätta. Vi utmanar gamla tankesätt och öppnar upp för nya, modernare sätt att arbeta. Genom att skapa en transparens mellan alla parter kan vi förstå varandras perspektiv och utgångslägen.


Comentarios


bottom of page