top of page

Tillsammans formar vi samhället

CoForma är ett entreprenadsbolag som sätter fokus på att forma relationer och värden som ska hålla över tid. Vi vill att de som nu växer upp med stolthet kan se tillbaka på ett samhälle byggt med engagemang och glädje. Med öppenhet och samarbete över gränser vill vi ta del och forma det samhället.


För att nå vår ambition om att skapa samhällen som generationer efter oss kan se tillbaka på med stolthet behöver vi arbeta tillsammans. Detta gäller genom hela kedjan. Vårt samarbete måste vara byggt på en transparens och långsiktighet. Och framförallt behöver vi visa varandra tillit och förståelse. Med öppenhet och engagemang kan vi tillsammans få ett enklare samarbete fyllt av glädje för vad vi åstadkommer.

Vårt arbetssätt och tankesätt börjar med tre beståndsdelar: kunden, medarbetaren och samarbetspartnern. När vi kan få alla tre delar att samverka kan vi få en högre kvalitet och välfungerande projekt. Vilket i slutändan gynnar slutanvändaren och bidrar till en hälsosam samhällsutveckling.


 

Vår filosofi och tankesätt

  • Kunden

  • Medarbetaren

  • Samarbetspartnern

Kunden

Vår ambition är att ge den bästa servicen vi kan till våra kunder - genom hela kedjan. Vi finns för dig som kund och kommer alltid göra vårt yttersta för att nå målen vi tillsammans sätter upp. Vi brinner för att skapa ett bättre samhälle och en framtid alla kan vara stolta över. Med engagemang, utmanande tankesätt och öppenhet vill vi bygga den framtiden.


Medarbetaren

Med en grund i ett öppet arbetsklimat där alla har lika värde och lika stor betydelse kan vi nå vår fulla potential som individer och som företag. Med CoForma kan du växa inom din roll och skaffa dig nya erfarenheter. Vi har högt i tak och lyssnar på dig. Tillsammans hjälps alla åt att skapa glädje genom att hjälpa varandra prestera bättre och få snabbare resultat.


Samarbetspartnern

Ett långsiktigt samarbete börjar med transparens och gemenskap. Det är viktigt att våra relationer är byggda på ömsesidig tillit och ärlighet. Vi lär och utvecklas av varandra kontinuerligt och när vi jobbar öppet skapar vi bättre kvalitet i våra kunders projekt så att blir så bra som möjligt, inte minst för slutanvändaren.

 

Med engagemang kan vi komma långt

En stor del av vårt fokus ligger på att bygga engagemang genom hela kedjan. Alla som arbetar inom våra projekt ska känna glädje, driv och ansvar för arbetet. Vi tror på samarbete och långsiktiga relationer. Och de startar i mötet mellan människor i en öppen och hälsosam miljö.

Comentarios


bottom of page