top of page

Internationella kvinnodagen: mer finns att göraPå internationella kvinnodagen lyfter vi fram betydelsen av jämställdhet i alla branscher, särskilt inom byggsektorn där kvinnor traditionellt sett har varit underrepresenterade. I det svenska näringslivet har andelen kvinnor i ledningsgrupper ökat från 27% till 28% mellan år 2022 och 2023, vilket visar på positiva, men långsamma, förändringar samt den långa väg som återstår.


Specifikt Inom byggbranschen har kvinnors närvaro ökat från 8,1% år 2010 till 10,1% år 2020. Även om detta är en förbättring, är det tydligt att vi behöver öka tempot för att uppnå verklig jämställdhet. När det gäller hantverksyrken är könsskillnaderna ännu mer uttalade, med endast 2,3% kvinnor år 2020.


Vi ser det som en av våra huvuduppgifter att främja kvinnors deltagande i byggbranschen och inom svenskt näringsliv. Detta är inte bara en del av vår identitet – det är vårt löfte om en bättre och mer jämställd framtid. Internationella kvinnodagen tjänar som en påminnelse om våra framsteg samt den långa resa som återstår.


På CoForma arbetar vi aktivt för att säkerställa att kvinnor blir hörda och sedda varje dag, inte bara idag. Vi är inte nöjda förrän byggbranschen är helt jämställd. Låt oss tillsammans bygga en framtid där kön inte längre definierar ens möjligheter eller position i arbetslivet.

Comentarios


bottom of page